PROJEKT „DĘBY KATYŃSKIE”

Wyróżnienia w Przedsięwzięciu Edukacyjnym „Dęby Katyńskie w Częstochowie”

Konkurs plastyczny dot. „Dębów katyńskich” pt. ” Medal dla żołnierza” został rozstrzygnięty. Przesłane prace trudno było ocenić ponieważ wszystkie spełniały wymagania i były wysokiej jakości, dlatego oprócz trzech miejsc były aż trzy wyróżnienia. Pamiątkowe dyplomy wręczyła Pani dyrektor Ewa Dworzańska i nauczyciel historii Agnieszka Surlej.

Gratulujemy wygranym !I miejsce – Martyna Przygodzka kl. 4a II miejsce Oliwia Wąsek kl. 8a II miejsce Karolina Banasiak kl. 8a III miejsce Natalia Papińska kl. 8a Wyróżnienia: Joanna Ociepa kl. 7a, Laura Paluch kl. 7b, Aleksander Żyła kl. 7b

W dniu 26 marca 2021 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu wiedzy pt. „Dęby katyńskie”. Nagrody dla najlepszych wręczyła Pani dyrektor Ewa Dworzańska i nauczyciel historii Agnieszka Surlej.

Oto lista nagrodzonych:

I miejsce – Oliwia Wąsek kl. 8a II miejsce – Adrianna Dąbek kl. 8a III miejsce – Mateusz Jędrzejczyk kl. 7b III miejsce – Olaf Wójcik kl. 7bPozdrawiamy

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy oraz Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie są organizatorami projektu edukacyjnego, pod nazwą „Dęby Katyńskie w Częstochowie” towarzyszącemu VII Powiatowemu Konkursowi Wiedzy o Katyniu „W tablicach katyńskich pamięci zapisane” 2020/2021. Opiekunem grupy współtworzącej i rozpowszechniającej działania dot. projektu w Naszej szkole jest mgr Agnieszka Surlej. Cele działania:

1. Uczczenie ofiar zbrodni katyńskiej,

2. Pielęgnowanie pamięci bohaterów-ofiar zbrodni katyńskiej, konkretnie postaci związanych z częstochowskimi dębami katyńskimi,

3. Kształtowanie wśród młodzieży pozytywnych postaw wobec przeszłości i tradycji naszego narodu,

4. Zachęcenie młodzieży do podejmowania trudu samodzielnego zdobywania wiedzy i dzielenia się nią,

5. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich oraz pobudzenie twórczego myślenia,

6. Rozwijanie kreatywności i umiejętności uczniowskich w zakresie pracy w grupie i efektywnej współpracy.

https://www.sod.edu.pl/wp-content/uploads/Szczegoly-przedwsiewziecia.docx

1. Zebranie informacji o bohaterze dębu. Szkoła wybrała postać ppor. Gustawa Juchnickiego. Postać zasłużona dla Częstochowy.

2. Pozyskanie informacji na temat postaci. Dzięki pomocy pani Marii Przymus-koordynator przedsięwzięcia „Dęby Katyńskie” i konsultant SOD, udało się pozyskać książkę Tomasza Mysłek „Mężom i ojcom naszym”.

3. Zaprezentowanie wiadomości. W szkole od 18 stycznia zostały przeprowadzone lekcje historii w klasach VIIa i VIIb oraz VIIIa zapoznające uczniów z tematem „Zbrodni Katyńskiej”, „Dębów Katyńskich w Częstochowie” i przedstawienie postaci ppor. Gustawa Juchnickiego.

4. Przygotowanie quizu o bohaterze dębu. 5. Organizacja przedsięwzięcia szkolnego

6. Wykonanie albumu o działaniach podjętych przez szkołę. Systematycznie będziemy informować o kolejnych działaniach mających na celu przybliżenie tematyki „Zbrodni Katyńskiej” i „Dębów Katyńskich w Częstochowie”.

Quiz

W dniu 16 lutego 2021 r. został przeprowadzony w Naszej szkole quiz „Dęby Katyńskie”. Poprzedzony został lekcjami wprowadzającymi tematykę Zbrodni Katyńskiej. Udział wzięło 49 uczniów wśród których ok. 70% wykazało się bardzo dobrą wiedzą. Najlepsi zostali nagrodzeni książkami o tematyce historycznej. W załączeniu pytania.

Wyniki

I miejsce  – Oliwia Wąsek kl. 8a

II miejsce – Adrianna Dąbek kl. 8a

III miejsce – Mateusz Jędrzejczyk kl. 7b i Olaf Wójcik kl. 7b

GRATULUJEMY WYGRANYM !!!

Szkolny zespół do zadań związanych z projektem „Dęby Katyńskie” przygotował najważniejsze informacje dot. „Dębów Katyńskich” w Częstochowie. Na stronie szkoły możecie się też zapoznać z materiałami przygotowanymi przez Instytut Pamięci Narodowej. Zamieszczone są tam teksty źródłowe, zdjęcia i listy rodzin do żołnierzy pomordowanych przez Sowietów.

Polecamy stronę internetową:

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/teki-edukacyjne/27577,Zbrodnia-Katynska.html