Nabór do kl. I 2023/2024

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY!

ZARZĄDZENIE NR 2597.2023 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 stycznia 2023 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa