STOŁÓWKA SZKOLNA

Stołówka szkolna – wpłaty na obiady

Konto do wpłat na obiady

w roku szkolnym 2022/2023

             Informuje się, że:

 1. Opłaty za obiady należy uiszczać z góry do 10-tego dnia każdego

   miesiąca żywieniowego: na konto bankowe nr:

   86 1030 1104 0000 0000 9314 9001. 

 1. Brak wpłaty w w/w terminie powoduje wycofanie dziecka

   z żywienia.

 1. Abonamentową opłatę za obiad ustala się w wysokości 4,50 zł.  
 2. Jednostkową opłatę za obiad ustala się w wysokości 5,50 zł. 
 3. Szczegółowe informacje u wychowawcy świetlicy i wychowawcy klasy.

Regulamin stołówki szkolnej

Regulamin stołówki szkolnej

w Szkole Podstawowej nr 25 w Częstochowie.

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności

           wspierania prawidłowego rozwoju uczniów – szkoła zorganizowała stołówkę.

 1. Stołówka szkolna przygotowuje posiłki w zależności od potrzeb osób korzystających

           i możliwości organizacyjnych.

 1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

           – uczniowie szkoły,

             – nauczyciele i inni pracownicy zatrudnieni w Szkole Podstawowej nr 25 w Częstochowie.

 1. Posiłki wydawane są w godzinach od 11.30 do 11.50.
 2. Opłatę za obiady należy uiszczać z góry do 10 dnia każdego miesiąca żywieniowego.

         Brak wpłaty w w/w terminie powoduje wycofanie dziecka z żywienia.

         Opłaty należy dokonać na konto bankowe nr: 86 1030 1104 0000 0000 9314 9001.

         Brak możliwości wpłaty gotówkowej za posiłki.

 1. Wysokość opłaty abonamentowej i jednostkowej za jeden posiłek jest określana

         przez dyrektora i podawana jako załącznik nr 1do w/w Regulaminu w formie zarządzenia.

 1. Cenę obiadu podaje do publicznej wiadomości dyrektor szkoły poprzez wywieszenie

       na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie informacji na stronie internetowej.

 1. Nauczyciele i pracownicy ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów

         zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni

       w przeliczeniu na jeden obiad.

 1. W sytuacji wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość

         zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym

       wyprzedzeniem.

 1. Opłata wniesiona za posiłek podlega zwrotowi tylko w przypadku nieobecności ucznia:
 • za pierwszy dzień nieobecności – gdy absencja zostanie zgłoszona przez rodzica/opiekuna

         przynajmniej dzień wcześniej do:

         wychowawcy świetlicy

         wychowawcy klasy

         telefonicznie do sekretariatu szkoły (343621583).

         Niezgłoszenie nieobecności powoduje brak zwrotu kosztów za pierwsze dwa dni absencji

         ucznia.

         Koszt niewykorzystanych obiadów (zgodnie ze zgłoszoną nieobecnością dziecka w szkole)

         odliczony zostanie przy opłacie w następnym miesiącu rozliczeniowym.

 1. W przypadku planowanej nieobecności w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden

         dzień wcześniej.

 1. Z posiłków osoby uprawnione mogą korzystać wyłącznie w stołówce.
 2. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom,

         które nie spożywają posiłków.

 1. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie, a nadzór nad uczniami

        sprawuje wychowawca świetlicy.

 1. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego miejsca.
 2. Na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej wywieszony jest aktualny jadłospis

          na dany miesiąc.

 1. Każda osoba uprawniona do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej jest zobowiązana

         do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.            

JADŁOSPIS

MAJ 2024

Lp

Data

Dzień tygodnia

Jadłospis

1.       

06.05.2024

PONIEDZIAŁEK

Krupnik z kaszą  jęczmienną, pieczywo, baton zbożowy

ALERGENY: gluten, jaja, mleko, seler, gorczyca

2.       

07.05.2024

WTOREK

Spaghetti z mięsem mielonym w sosie pomidorowym

ALERGENY: gluten, seler, gorczyca, jaja

3.       

08.05.2024

ŚRODA

Kotlet mielony, ziemniaki, mizeria

ALERGENY: jaja, gluten, gorczyca, seler

4.       

09.05.2024

CZWARTEK

 Gulasz z kaszą jęczmienną , surówka z kapusty pekińskiej

ALERGENY: gluten, jaja, seler, gorczyca

5.       

10.05.2024

PIĄTEK

Ryba smażona, ziemniaki, surówka z kiszonej kapusty

ALERGENY: gluten, jaja, seler, sezam, ryba  

6.       

13.05.2024

PONIEDZIAŁEK

Żurek z kiełbasą, jajko, pieczywo, sok owocowy

ALERGENY: gluten, jaja, gorczyca, seler

7.       

17.05.2024

PIĄTEK

Naleśniki z konfiturą, jogurt owocowy

ALERGENY: gluten, jaja, mleko

8.       

20.05.2024

PONIEDZIAŁEK

Zupa pomidorowa, z makaronem, pieczywo, mus owocowy

ALERGENY: gluten, seler, gorczyca, jaja

9.       

21.05.2024

WTOREK

Łazanki z mięsem mielonym, pieczarkami, kapustą kiszoną

ALERGENY: jaja, gluten, seler, sezam

10.    

22.05.2024

ŚRODA

Udko z kurczaka, ziemniaki, fasolka szparagowa

ALERGENY: gluten, seler, gorczyca, jaja

11.    

23.05.2024

CZWARTEK

Kartacze z mięsem, surówka z czerwonej kapusty

ALRGENY: gluten, jaja, seler, gorczyca,

12.    

24.05.2024

PIĄTEK

Ryba smażona, ziemniaki, surówka z duszonej marchewki

ALERGENY: seler, gluten, jaja, gorczyca, ryba

13.    

27.05.2024

PONIEDZIAŁEK

Zupa jarzynowa, pieczywo, jabłko

ALERGENY: gluten, jaja, mleko, gorczyca

14.    

28.05.2024

WTOREK

Kotlet schabowy, ziemniaki, surówka z sałaty lodowej

ALERGENY: gluten, jaja, gorczyca, mleko, sezam

15.    

29.05.2024

ŚRODA

Nuggetsy drobiowe, ziemniaki, surówka pomidor z ogórkiem

ALERGENY: gluten, jaja, gorczyca, seler