DYREKCJA I KADRA

DYREKTOR SZKOŁY EWA DWORZAŃSKA

Ilona Cierpińska -matematyka

Martyna Cygan-nauczyciel współorganizujący kształcenie

Rafał Dębowski-wychowanie fizyczne

Anna Dobosz-język angielski

Olga Drab-nauczyciel współorganizujący kształcenie

Izabela Golc-język polski

Wioletta Gorzkowska-nauczyciel współorganizujący kształcenie, fizyka

Jadwiga Janik-edukacja wczesnoszkolna

Anna Jasiak –informatyka, technika, oligofrenopedagog

Izabela Rydel-język polski

Marcin Kołodziej-wychowanie fizyczne, wychowawca świetlicy

Ludmiła Langier -matematyka, wychowawca świetlicy

Małgorzata Niemczyk-przyroda, geografia

Ks. Rafał Panek-religia

Małgorzata Pierz-nauczyciel współorganizujący kształcenie

Anna Rosa-edukacja wczesnoszkolna

Edyta Tomza-edukacja wczesnoszkolna

Dorota Zębik-pedagog

Agnieszka Górecka- chemia

Remigiusz Brzozowski-edukacja dla bezpieczeństwa

Jolanta Cpałka-surdopedagog, logopeda, oligofrenopedagog

Magdalena Wanarska-język angielski

Monika Krętuś-język niemiecki

Jolanta Nowak-biologia

Magdalena Olejnik-plastyka

Marcin Siewiera-muzyka

Piotr Trojak-historia, etyka

Dominika Gawron-wychowawca świetlicy

Renata Jaczyńska- nauczyciel współorganizujący kształcenie

Ślęzak Annanauczyciel współorganizujący kształcenie