DYREKCJA I KADRY

DYREKTOR SZKOŁY EWA DWORZAŃSKA

Ilona Cierpińska -matematyka

Martyna Cygan-nauczyciel wspomagający, wychowawca świetlicy

Rafał Dębowski-wychowanie fizyczne

Anna Dobosz-język angielski

Olga Drab-nauczyciel wspomagający

Izabela Golc-język polski

Wioletta Gorzkowska-nauczyciel wspomagający

Jadwiga Janik-edukacja wczesnoszkolna

Anna Jasiak –informatyka, technika, oligofrenopedagog

Mariola Kocik-język polski, doradca zawodowy   

Marcin Kołodziej-wychowanie fizyczne, wychowawca świetlicy

Ludmiła Langier -matematyka, tyflopedagog, wychowawca świetlicy

Małgorzata Niemczyk-przyroda, geografia

Ks. Rafał Panek-religia

Małgorzata Pierz-nauczyciel wspomagający

Anna Rosa-edukacja wczesnoszkolna

Edyta Tomza-edukacja wczesnoszkolna

Dorota Zębik-pedagog, wychowawca świetlicy

Edyta Stacherczak- chemia

Remigiusz Brzozowski-edukacja dla bezpieczeństwa

Jolanta Cpałka-surdopedagog, logopeda, oligofrenopedagog

Grażyna Gieroń-fizyka

Monika Krętuś-język niemiecki

Jolanta Nowak-biologia

Magdalena Olejnik-plastyka

Marcin Siewiera-muzyka

Piotr Trojak-historia, etyka

Agnieszka Surlej-historia

Renata Jaczyńska- nauczyciel wspomagający

Mateusz Sobolewski- język angielski, wychowawca świetlicy