LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Laboratoria Przyszłości to największy program edukacyjno-technologiczny skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych naszych uczniów. Z zasobów tych korzystamy podczas zajęć lekcyjnych, kół zainteresowań, doradztwa zawodowego, innowacji, zajęć z pomocy pedagogicznej, licznych imprez szkolnych i środowiskowych.

Inspiracje na lekcje:

Inspiracje na lekcje – Laboratoria Przyszłości – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

gotowe modele do zajęć lekcyjnych:
https://www.thingiverse.com/education
https://skrimarket.com/
https://www.myminifactory.com/category/education

przykładowe scenariusze lekcji:

SuperKoderzy

8 maj 2024 Szkolenie Rady Pedagogicznej Laboratorium Przyszłości – aspekty realizacyjne

Innowacja „Druk 3D” w roku szkolnym 2023/2024

1-2 czerwca 2023 Dzień Sportu i Dni Rodziny

14 grudnia 2023 Warsztaty Bożonarodzeniowe

Imprezy szkolne z wykorzystaniem pomocy z programu Laboratoria Przyszłości 2023

Zajęcia kreatywne w pracowni wyposażonej w ramach programu Laboratoria Przyszłości 2022

Imprezy szkolne i środowiskowe z wykorzystaniem pomocy z programu Laboratoria Przyszłości 2022